Cienījamais kandidāt!

Paldies, ka interesējies par karjeras iespējām mūsu uzņēmumā. Turpmāk esam aprakstījuši lietošanas noteikumus Circle K karjeras vietnei, ko nodrošina Visma EasyCruit. Piekļūstot tīmekļa vietnei, izveidojot profilu un/vai iesniedzot pieteikumu, Tu piekrīti ievērot šos noteikumus. Ja tiem nepiekrīti, nekavējoties atstāj šo vietni.

Noteikumus esam sadalījuši četrās daļās:

1. Informācija par Circle K un šīs vietnes saturu un mērķi.

2. Konfidencialitāte un personas dati.

3. Autortiesības un preču zīmes.

4. Lietošanas ierobežojumi un atruna.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo vienošanos un noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

1. daļa Circle K un šīs vietnes saturs un izveides mērķis.

Circle K ir vadošais Skandināvijas autotransporta degvielas mazumtirgotājs ar vairāk nekā 100 gadu darbības pieredzi šajā reģionā. Circle K ir Alimentation Couche-Tard, Inc. īpašumā esoša netieša meitas sabiedrība.

Šī tīmekļa vietne satur Circle K izveidoto Circle K karjeras vietni (šo vietni), kas tiek izmantota uzņēmuma vakanču reklamēšanai un pieteikumu saņemšanai uz šīm vakancēm. Šo tīmekļa vietni kontrolē Visma EasyCruit, bet vada un pārvalda SIA Circle K Latvia savā birojā Latvijā. Visma grupas uzņēmumiem un to IT pakalpojumu apakšuzņēmējiem piekļuve personas datiem par kandidātiem var tikt atļauta pakalpojuma sniegšanas ietvaros. Visi apakšuzņēmēji ir pakļauti datu apstrādes līgumam, lai nodrošinātu to aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem (VDAR no 2018. gada 25. maija), bet uz apakšuzņēmējiem, kas atrodas ārpus ES, attiecas ES komisijas apstiprināti pārsūtīšanas mehānismi. Šo vienošanos un noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. daļa Konfidencialitāte, personas dati un sīkfaili.

SIA Circle K Latvia ir visu šajā tīmekļa vietnē apkopoto un apstrādāto personas datu pārvaldniece.  Mēs apstrādāsim no Tevis kā lietotāja saņemtos personas datus. Šīs apstrādes mērķis ir saņemt un apstrādāt pieteikumus uz mūsu uzņēmuma izsludinātajām vakancēm. Mēs neizmantosim šos datus citiem mērķiem, ja vien nelūgsim un nesaņemsim jūsu piekrišanu šādu darbību veikšanai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumiski iemesli, jo informācija tiek iegūta, lai varētu noslēgt darba līgumu. 

Mēs nekad nepārdosim par Tevi iegūtos datus.

Sistēmā izveidotais profils, ka arī pieteikums tiek saglabāts 60 dienas. Jūs varat pieprasīt, lai jūsu dati un profils tiktu dzēsti jebkurā laikā, rakstot mums uz e-pastu privacy_Latvia@circlekeurope.com. Lai dzēstu, augšupielādētu un rediģētu informāciju, Easycruit kontā varat izmantot sava profila rediģēšanas funkcijas.

Kādi dati tiek iegūti un apstrādāti darbā pieņemšanas procesā.

Dati tiek saņemti tieši no Tevis, tādējādi Tu vari kontrolēt, kādus datus sniedz. Turpmāk tekstā redzamajā tabulā ir uzskaitīti visi jūsu dati, kas atradīsies sistēmā, ja jūs izvēlēsieties to lietot. Dati, kas apzīmēti ar “*”, jums ir jāsniedz obligāti, ja vēlaties pieteikties vakancei.

Personas dati: Pilns vārds un uzvārds*, e-pasta adrese*, tālrunis*, adrese, personīgā tīmekļa vietne, dzimums, dzimšanas datums, fotogrāfija un papildu komentāri. Papildus tam arī iepriekšējā nodarbinātība, izglītība, projekti, kursi, vadības pieredze, sertifikāti, valodu prasmes, ģeogrāfiskā mobilitāte, vadītāja apliecības, IT zināšanas vai jebkura cita informācija, ko jūs norādāt CV. Papildu datnes: CV datnes formātā*, motivācijas vēstule*, citi jūsu pievienotie pielikumi. Radītie dati Kompetences vērtējums, kandidātu klasifikācija, intervētāju komentāri.

Šie dati tiek dzēsti, ja esat neaktīvs, citiem vārdiem sakot, ja jūs neizmantojat sistēmu vai nepierakstāties tajā 60 dienu laikā.

3. daļa Autortiesības un preču zīmes.

Visu šīs vietnes saturu, tostarp tekstu, dizainu, izkārtojumu, grafiku, fotoattēlus, formātu un citus elementus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Izņemot šeit norādīto, jums nav tiesību modificēt, kopēt, pavairot, atkārtoti publicēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt materiālus no šīs tīmekļa vietnes, tostarp kodu un/vai programmatūru.

Jums nav tiesību lejupielādēt materiālus no šīs tīmekļa vietnes pat Tavai personīgajai, nekomerciālai lietošanai, izņemot savu profilu, nosūtītās lietojumprogrammas un/vai vakanču aprakstus, kas ir pieejami.

4. daļa Lietošanas ierobežojumi, atruna un atbildības ierobežošana.

Šī tīmekļa vietne un tās saturs ir paredzēts, lai reklamētu pieejamās vakances Circle K un saņemtu pieteikumus uz šīm vakancēm. Jūs varat piekļūt šai tīmekļa vietnei tikai minētajiem nolūkiem (piekļūt pieejamajām vakancēm un/vai pieteikties uz tām).

Circle K neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, kas var būt nepiemērota vai nepareiza, lai gan mēs vienmēr cenšamies atjaunināt informāciju. Tas attiecas arī uz reklamētajām vakancēm un informāciju par tām.

Tīmekļa vietnes saturs tiek nodrošināts, pamatojoties uz principiem „kāds tas ir” un „kā tas ir pieejams”. Circle K negarantē, ka tīmekļa vietnes darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām. Circle K patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt tīmekļa vietni vai atsaukt piekļuvi vietnei vai tās daļām.

Attiecībā uz šīs vietnes pieejamību, precizitāti, uzticamību un saturu netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai garantijas par īpašumtiesībām, tiesību nepārkāpšanu, piemērotību tirdzniecībai vai konkrētam mērķim. Circle K negarantē materiālu precizitāti un pilnīgumu, kā arī padomu, viedokļu, paziņojumu vai citas informācijas, kas tiek rādīta vai izplatīta vietnē, uzticamību. Jūs piekrītat uzņemties risku, kas attiecas uz šādu viedokli, padomu, paziņojumu, paskaidrojumu vai informāciju. Circle K patur tiesības pēc saviem ieskatiem labot jebkuras vietnes daļas kļūdas un izlaidumus. Circle K bez iepriekšēja brīdinājuma var laiku pa laikam veikt izmaiņas vietnē, mainīt materiālus, produktus, programmas un cenas (ja tādas ir), kas aprakstītas vietnē.

Jūs piekrītat, ka Circle K, tostarp tā meitas sabiedrības un saistītie uzņēmumi, klienti, partneri un viņu attiecīgie darbinieki, amatpersonas, direktori, darbuzņēmēji, pārdevēji, piegādātāji, licences devēji, cesionāri, tiesību pārņēmēji, apdrošinātāji un aģenti nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukumu, kas rodas, jums piekļūstot šai vietnei vai to izmantojot, vai nespējot piekļūt vai izmantot šo tīmekļa vietni vai kādu saistīto vietni pat tad, ja Circle K ir skaidri informēts par šādu zaudējumu iespēju.

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt zaudējumus un neiesaistīt Circle K un tā meitas sabiedrības un saistītos uzņēmumus, klientus un kopuzņēmumu partnerus, kā arī viņu attiecīgos darbiniekus, amatpersonas, direktorus, darbuzņēmējus, pārdevējus, cesionārus, aģentus un tiesību pārņēmējus saistībā ar izmaksām, prasījumiem, kaitējumu, zaudējumiem vai citām saistībām, kas izriet no jūsu piekļuves vietnei vai tās izmantošanas, pārkāpjot šo vienošanos vai normatīvos aktus.

Mēs cenšamies nodrošināt, lai informācija šajā tīmekļa vietnē tiktu atjaunināta, taču tas ne vienmēr var notikt. Mēs nevaram uzņemties atbildību par neprecīzu vai novecojušu informāciju, kas atrodama šajā vietnē, tostarp, bet ne tikai attiecībā uz reklamētajām vakancēm.

Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.